Hong-Kong Visites, billets et activités

à partir de 135,47 USD
à partir de 83,83 USD
à partir de 82,79 USD
à partir de 78,35 USD
Afficher uniquement :
à partir de 282,05 USD
à partir de 62,21 USD
à partir de 62,21 USD

Hong Kong Disneyland Park

Hong Kong, Hong Kong

Anglais
à partir de 96,00 USD
à partir de 135,47 USD
à partir de 19,59 USD
à partir de 57,00 USD
à partir de 20,89 USD
à partir de 83,83 USD
à partir de 82,79 USD
à partir de 64,51 USD
à partir de 174,00 USD
à partir de 202,13 USD
à partir de 78,35 USD
à partir de 104,46 USD
à partir de 391,73 USD
à partir de 19,59 USD
à partir de 82,79 USD
à partir de 87,00 USD
Afficher uniquement :
à partir de 800,00 USD
à partir de 487,58 USD
à partir de 661,64 USD
à partir de 202,13 USD
à partir de 32,64 USD
à partir de 50,93 USD
à partir de 82,70 USD
Afficher uniquement :
à partir de 587,60 USD
à partir de 110,99 USD

Masterclass chinois privé de 2 heures

Hong Kong, Hong Kong

Anglais
à partir de 159,00 USD
à partir de 159,00 USD
à partir de 24,16 USD
Afficher uniquement :
à partir de 1 435,05 USD
à partir de 292,49 USD

Children Cantonese Opera Playhouse

Hong Kong, Hong Kong

Anglais
à partir de 156,69 USD
Afficher uniquement :
à partir de 145,59 USD
à partir de 84,20 USD